Villkor

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. 

Beställning
Alla beställningar som görs hos BrandsInFashion är bindande.
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. 

Priser
Alla priser på sidan är inkl.moms.
Fraktkostnaden är 150sek från 900sek och 200sek för alla ordrar under 900sek. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället. 

Leveranstider
Vår ambition är att leverera våra varor inom 7-10 arbetsdagar. 
Förseningar från Dhls/ FedEx sida kan förekomma och dessa rår vi tyvärr inte över. 

Vi förbehåller oss rätten att förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Dhl-Express. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Vid outlöst/ej uthämtat paket förbehåller vi oss rätten att debitera dig (För närvarande 500:-) oavsett köpsumma, för att täcka våra administrativa kostnader, frakt och returfrakt. Betalning skall ske per omgående.
Skulle en order fastna på vägen skickar vi alltid ut en ny kostnadsfritt men vi återbetalar aldrig för en order som fastnat i tex. tullen/ posthanteringen. 

Undersökning av vara vid mottagande
Undersök din vara direkt då du tar emot den och säkerställ att varan fungerar tillfredställande. Om du upptäcker en skada på kartongen/varan skall du be Posten ta tillbaka varan direkt. Synlig fraktskada skall anmälas direkt till posten vid mottagandet eller uthämtning av varan. Dold fraktskada skall anmälas till oss inom 2 dagar. Det är viktigt att du behåller allt emballage. Utan originalkartong och emballage förlorar du möjligheten att få ut ersättning för fraktskador.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. 

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss. 

Vid outlöst/ej uthämtat paket förbehåller vi oss rätten att debitera dig (För närvarande 500:-) oavsett köpsumma, för att täcka våra administrativa kostnader, frakt och returfrakt. Betalning skall ske per omgående.

Ångerrätt
Mottagaren har rätt att ångra sitt köp eller byta till annan storlek, färg eller vara inom 14 dagar. Vi kräver att varan ska vara oanvänd och returneras i originalförpackning med eventuella originalhandlingar. Kontakta oss via info.brandsinfashion@gmail.com innan du returnerar ditt paket. Uppge då ditt orderid, ev fakturanummer och vilken vara det gäller. Uppge även om du istället vill byta mot annan vara, alt. om pengarna ska returneras till beställaren. Den som returnerar en vara får själv stå för returfrakt och transportrisk. Vi mailar dig när returen inspekterats och godkänts/icke godkänts. Vi löser inte ut försändelser som återsänds mot postförskott/ rekommenderad postgång eller inte är fullt frankerade. 
Vid utnyttjande av ångerrätt skall mottagaren betala våra fraktavgifter som kan komma att överstiga det fraktbelopp vi erlagt mottagaren vid beställning. (För närvarande 25$-65$)
Vid fri frakt är vårt fraktbelopp inräknat i den totala prisbilden och vår frakt kommer dras från beloppet före återbetalning.

Observera att öppet köp eller bytesrätt inte gäller REA-varor.

Notera!
Vid retur av vara måste du kontakta oss för instruktioner.

Observera att öppet köp eller bytesrätt inte gäller REA-varor eller varor köpta med rabattkod.

Ev. faktura måste alltid betalas före retur, återbetalning sker via en kreditfaktura då vi mottagit returen.

Vid outlöst/ej uthämtat paket förbehåller vi oss rätten att debitera dig (För närvarande 500:-) oavsett köpsumma, för att täcka våra administrativa kostnader, frakt och returfrakt. Betalning skall ske per omgående.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. 

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. 
Observera att öppet köp eller bytesrätt inte gäller REA-varor eller varor köpta med rabattkod.

Ev. faktura måste alltid betalas före retur, återbetalning sker via en kreditfaktura då vi mottagit returen.

Vid outlöst/ej uthämtat paket förbehåller vi oss rätten att debitera dig (För närvarande 500:-) oavsett köpsumma, för att täcka våra administrativa kostnader, frakt och returfrakt. Betalning skall ske per omgående.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende/färg samt beskaffenhet. 

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Personuppgifter
När du handlar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för garantiärenden. E-postadressen behöver vi bl a för att bekräfta order/leveranser men kommer även fungera som användarnamn nästa gång du handlar i vår Internetshop.

BrandsInFashion-anställda med kundkontakt har tillgång till de lagrade uppgifterna. I övrigt är de endast åtkomliga om du loggar in med dina kontouppgifter. Som kund har du rätt att få den information vi registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

All överföring av användarinformation mellan sidan och vårt affärssystem sker genom säkrad SSL-kryptering. Ditt lösenord skyddas dessutom genom en kraftfull hash-algoritm (en form av kryptering). Kassaflödet är säkrat och ingen information kan ändras eller komma ut. 


Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.